Sposoby płatności

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

1.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

1.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.3.1.Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

1.3.2.Numer rachunku: 02 1240 2643 1111 0000 3785 6302.

1.3.3.Bank: mBank S.A.

1.3.4.Numer rachunku: 33 1140 2004 0000 3002 3784 7261.

2.Termin płatności:

2.1.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.